top of page
WP%20zomer%20oost%20bewerkt_edited.jpg

Diversen

Bestuurswisseling

​Vooruitlopend op de 2e ALV van de Tower staat er voor de Tower een wisseling van het bestuur in de planning. Als de ALV instemt met de voorstellen, wordt de nieuwe samenstelling van het bestuur van de Tower:

  • Voorzitter Wim Dijkstra

  • Secretaris Germa Krist

  • Penningmeester Wim Hendriks

  • Frans Thielen Technische commissie

  • Ondersteuning projecten Jan van Damme

Veiligheid

Alle bewoners hebben een bericht via e-mail ontvangen met de melding dat het beleid voor aankleding van de gangen aangescherpt is.
Er waren al reacties van bewoners dat ze het wel erg saai vonden dat er bijna niets meer in de gangen mag hangen. Het is echter geen maatregel van het bestuur en ook niet van de brandweer, maar het is een aanpassing van de wet. Bovendien is het voor uw eigen veiligheid. Een aantal mensen heeft vooruitlopend op de nieuwe afspraken de wandbekleding al verwijderd of aangepast. Als u even tijd hebt: laat ons niet als politieagent optreden, maar neem zelf tijdig maatregelen.​

bottom of page