top of page
AED
WP%20zomer%20zuid%20bewerkt_edited.jpg

Wat te doen bij een hartstilstand?

GA NIET ZELF OP ZOEK NAAR EEN HULPVERLENER BINNEN WESTPOINT, 

BEL ALTIJD 112. 

 

In de gang van de Tower naar de parkeergarage hangt een kast met daarin de AED. Dit is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen. Deze AED zit in een afgesloten kast en is daarmee beveiligd voor diefstal en tevens niet toegankelijk voor personen die niet bevoegd zijn een AED te bedienen.

Bellen naar 112 is de snelste en veiligste manier, omdat de meldcentrale niet alleen Westpoint-bewoners, maar ook bewoners uit de omgeving oproept. Daardoor is er een zo groot mogelijk kans dat er iemand beschikbaar is. Bovendien kunnen de hulpverleners van 112 u telefonisch helpen bij andere zaken en de AED-bevoegden ondersteunen tot er een ambulance aanwezig is.

 

De bewoners van Westpoint en omgeving, die bevoegd zijn én zijn aangemeld bij stichting HartslagNu.nl ontvangen dan een oproep met daarin de locatie of het adres van de calamiteit en een code om de AED kast te openen. Dat kan ook een adres buiten Westpoint zijn. De AED van Westpoint is namelijk aangemeld bij HartslagNU en daardoor ook elders inzetbaar. 

Nadat een calamiteit - waarbij de AED is opgeroepen - is afgemeld, ontvangt medebewoner Marjon van der Maat een mail met het verzoek te controleren of de AED inderdaad is gebruikt. Zo ja, dan wordt de AED die zelfde dag nog gecheckt, opnieuw gebruiksklaar gemaakt en aangevuld met eventueel ontbrekende accessoires die (eenmalig) gebruikt worden bij een oproep. 

Er is een lijst beschikbaar van bewoners die een AED kunnen bedienen. De AED kan en mag alleen ingezet worden na een 112 oproep én een melding via HartslagNu bij geregistreerde en bevoegde AED gebruikers. Dus als u bevoegd bent om een AED te bedienen, maar u zich nog niet bij Westpoint geregistreerd heeft, neem dan contact op met de AED-coördinator voor Westpoint, Marjon van der Maat: marjon.vander.maat@gmail.com. Meldt u zich in ieder geval ook aan bij HartslagNU.nl. Alleen dan wordt u opgeroepen in geval van een calamiteit. 

 

Wilt u leren een AED te bedienen: meldt u zich dan ook bij Marjon van der Maat. Bij voldoende geïnteresseerden kan zij een training/opleiding in huis laten verzorgen.

AED.jpg
bottom of page