top of page
WP zomer west bewerkt.jpg

Vrijwilligers

Technische commissie

Ter ondersteuning van het bestuur is er een technische commissie met een aantal vrijwilligers die allerlei praktische zaken uitvoeren. Theo Jansen, Marcel van den Elzen, Carel van den Besselaar en Hans van den Nieuwenhof voor de Tower en Ton Nelissen voor de Wing vormen samen met Frans Thielen de vaste kern. Zij lossen een aantal problemen en storingen zelf op. Indien het buiten hun competentie valt, melden ze de storingen bij de juiste instanties en ze begeleiden en controleren de leveranciers die opdrachten uit komen voeren. Als er verhuisd wordt, zorgen zij voor het afschermen van de binnenzijde van de lift.  Ook kleine projecten zoals onlangs het vervangen van de verlichting bij de voordeuren is door hen uitgevoerd. 

Op telefoonnummer 06-49.96.79.24 is altijd iemand van de technische commissie bereikbaar. Voor minder urgente zaken op e-mail tech-com@westpoint-tilburg.nl.

 

Andere vrijwilligers

Ook op andere terreinen zoals het beheer van sleutels en contracten zijn vrijwilligers werkzaam.

Hiernaast zijn natuurlijk altijd  meer mensen welkom voor korter of langer durende projecten. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het bestuur.

 

Huismeester Jack Janssens werkt op contract voor de VvE en hij is op werkdagen van 08:00 tot 12:00 aanwezig voor het schoonhouden van de gezamenlijke ruimtes en het doorgeven van facilitaire problemen.

bottom of page