top of page

Parkeren

Parkeren op bezoekersplaatsen

De splitsingsakte en het huishoudelijk reglement zijn hierover duidelijk: bewoners mogen niet op bezoekersplaatsen staan. We mogen ervan uitgaan dat alle eigenaren dit weten, maar toch komt het regelmatig voor dat bewoners hun auto op de begane grond parkeren. Het gaat dan om automobilisten die geen zin hebben om naar hun eigen verdieping te rijden en uit gemakzucht op de begane grond parkeren. 

 

Daarnaast zijn er zijn bewoners die twee auto’s hebben en maar één parkeerplaats. Sommige bewoners huren een parkeerplaats van eigenaren die twee parkeerplaatsen hebben, maar slechts één auto. Dat werkt goed, tot deze huurders tot hun verbazing zien dat andere bewoners hun tweede auto (gratis) op bezoekersplaatsen parkeren, terwijl zij zelf maandelijks de nodige tientallen euro’s huur betalen voor een parkeerplaats. Terecht verlangen ze van het bestuur handhaving van deze regel.

Die handhaving is een stuk gemakkelijker geworden door de kentekenregistratie. Nu is gemakkelijk te zien welke auto bij welk adres hoort. Bij een steekproef bleek dat bijna de helft van de auto’s die op de begane grond staan, daar niet thuishoorden. Reden voor het bestuur om dit strenger te gaan handhaven.

 

Overtreders riskeren een boete van 50 euro voor elke keer dat hun auto op een bezoekersplaats wordt aangetroffen.

Voor de goede orde: als VvE richten wij ons uitsluitend tot de eigenaren. Ook als een huurder of andere gebruiker in de fout gaat, is dat primair de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het appartement.

bottom of page